Höglund mö­ter Hägglund

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Fi­nal i ”På spå­ret”, där för­ra årets mäs­ta­re mö­ter årets star­kas­te de­bu­tant. Bå­da la­gen har va­rit myc­ket bra un­der täv­ling­en och bå­da kom­mer från sam­ma grupp, där det ba­ra skil­de två po­äng.

Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl vann grupp 1 med 72 po­äng och gick vi­da­re till se­mi­fi­nal. Gö­ran Hägglund och An­na Ek­ström ha­de 70 po­äng och gick som

bäs­ta tvåa till kvarts­fi­nal. Där möt­te de det and­ra star­ka de­bu­tant­la­get, Jo­nas Eriks­son och Åsa San­dell, och

tog en sta­bil se­ger.

I se­mi­fi­na­len het­te mot­stån­dar­na Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son, vin­na­re av grupp 3, som blev ett för­vå­nans­värt lätt byte för Hägglund och Ek­ström.

Höglund och Rönn­dahl vann ”På spå­ret” för­ra året och har va­rit i ly­san­de form. I se­mi­fi­na­len blev det stor­se­ger, 51–27, över grupp 2-vin­nar­na Lou­i­se Ep­ste­in och Tho­mas Nor­de­gren, som in­te ha­de en chans. Men i fi­na­len får de vär­di­ga mot­stån­da­re.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Fi­nal i ”På spå­ret”. Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl mö­ter An­na Ek­ström och Gö­ran Hägglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.