Fint Järvsö-bord

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

ANTIKT An­ne Lund­berg och ”An­tikrun­dan”bus­sen med al­la ex­per­ter rul­lar in i Järvsö i Häl­sing­land. Där ut­bry­ter det folk­fest på Ste­ne­gård, där kön är lång och en del har stått där se­dan ti­di­ga mor­go­nen. Och det dy­ker upp en hel del fynd, bland an­nat ett bord som är det fi­nas­te Knut Knut­son sett un­der si­na 27 år som an­tik­ex­pert i tv.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.