Båto­lyc­ka ut­reds

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALSERIE När tre män ger sig ut på fis­ke­tur fly­ger bå­ten i luf­ten. Kvar på land står tre än­kor, svens­ka Re­bec­ka, nors­ka Jo­han­ne och dans­ka Ki­ra. Änt­li­gen är de av med si­na odräg­li­ga män, som för­pestat de­ras till­va­ro. And­ra av­snit­tet av skan­di­na­vis­ka kri­mi­nal­se­ri­en ”Black wi­dows” med Ce­ci­lia Forss i hu­vud­rol­len.

TORS­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.