Po­li­ser mag­sju­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NALD­RA­MA Hal­va Ox­fords po­liskår har drab­bats av mag­sju­ka, så när en ung hem­ma­fru dör, så tror man först att det är i svi­ter av sam­ma sjuk­dom. Sam­ti­digt hit­tas en konst­när död ef­ter en våld­sam lä­gen­hets­brand. Fal­let hand­has av En­de­a­vour Mor­se ( Shaun Evans). Den and­ra av fy­ra nya ”Unge kom­mis­sa­rie Mor­se”-fil­mer.

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.