Rö­rigt hos Bag­ge

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE An­ders Bag­ge, mu­sik­pro­du­cent och känd från Idol-ju­ryn, har 1100 kvadrat­me­ter att rö­ra sig på. Då in­går förutom bo­stad även strand­tomt, pool och stu­dio. Men än­då har han det rö­rigt, myc­ket är slar­vigt gjort el­ler ens fär­digt. Det­ta får An­ders Öfver­gård att ryc­ka ut un­der ti­teln ”Ar­ga snickaren VIP”. Me­dan han rö­jer, sor­te­rar och struk­tu­re­rar pre­di­kar han an­svar och ini­ti­a­tiv för Bag­ge.

ONS­DAG, KA­NAL 5, 20.00

An­ders Bag­ge får be­sök av An­ders Öfver­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.