Ma­ri­ka le­der gay­fest

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Ko­mi­ker­na Ma­ri­ka Carls­son och Lars-Åke ”Bab­san” Wil­helms­son är pro­gram­le­da­re för årets ”QX gay­ga­la” på Cir­kus i Stock­holm. Tid­ning­en QX lä­sa­re har rös­tat fram årets bäs­ta i en rad oli­ka klas­ser, bland an­nat tv-pro­gram, ar­tist och tv-stjär­na. Ga­lan bru­kar in­ne­hål­la många skämt och en del all­var och bland pris­ut­de­lar­na har det of­ta dykt upp nå­gon ovän­tad kän­dis.

LÖR­DAG, TV4, 21.30

Ma­ri­ka Carls­son och Lars-Åke ”Bab­san” Wil­helms­son le­der ga­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.