Bak­verk i Wi­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­SE­MA­GA­SIN Fy­ran skic­kar runt si­na pro­fi­ler i värl­den för att rap­por­te­ra till re­se­ma­ga­si­net ”När och fjär­ran”. Två ”Big­gest lo­ser”-vin­na­re, Si­mon Kachoa och Hristos Ado­ni­a­dis, åker och ba­dar på Aru­ba. Bir­git­ta Rasmus­son, små­ka­kor­nas drott­ning, och ope­ras­ång­a­ren Ric­kard Sö­der­berg, vin­na­re av ”He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar”, be­sö­ker kon­di­to­ri­er­na i Wi­en.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.