Sys­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Syr­ran är en slar­ver, kan var­ken be­hål­la peng­ar el­ler jobb, och tolvå­ri­ge Si­mon – en själv­ly­san­de Ka­cey Mot­tet Kle­in – får age­ra både in­no­va­tiv ent­re­pre­nör och om­hän­der­ta­gan­de för­äl­der. En både starkt om­ska­kan­de och sam­ti­digt vär­man­de histo­ria, pri­sad på fle­ra eu­ro­pe­is­ka filmfes­ti­va­ler. Här finns fle­ra dra­ma­tis­ka vänd­ning­ar som kom­mer när man tror sig ve­ta ex­akt var man har Ur­su­la Mei­ers be­rät­tel­se. (L’En­fant d’en haut, 2013)

FRE­DAG, SVT2, 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.