En tra­sig skiss

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ANTIKT Varberg är näs­ta stopp för An­ne Lund­berg och hen­nes an­tik­ex­per­ter. Hallän­ning­ar­na kö­ar ut­an­för Ro­tun­dan i Nö­je­spar­ken med tav­lor, va­pen, bro­scher, ett li­tet ka­bi­nett­skåp och en te­le­gram­bok, som kos­tar mer än man tror. Men en tra­sig skiss av Carl Lars­son, kan den va­ra värd nå­got? Varberg är sista stop­pet, se­dan bör­jar åter­be­sö­ken på de sex or­ter­na.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.