Gär­destad hyl­las

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Ted Gär­destad skul­le fyllt 60 nu i feb­ru­a­ri och det är an­led­ning­en till det­ta hyll­ningspor­trätt. Han fick sitt ge­nom­brott re­dan som 15-åring och dog för 19 år se­dan. I ” Ted Gär­destad – För kär­le­kens skull” med­ver­kar oli­ka per­so­ner som stod ho­nom nä­ra un­der hans kar­riär. Bland and­ra Björn Ul­vaeus, som pro­du­ce­ra­de Teds förs­ta skivor.

SÖN­DAG, SVT1, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.