Af­ter Dark fi­rar 40-års­ju­bi­le­um

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ME­LO­DI­FESTI­VA­LEN Störs­ta stjär­na i tred­je start­fäl­tet är en mo­gen her­re i kvin­noklä­der, Chris­ter Lin­darw. Af­ter Dark har va­rit med två gång­er ti­di­ga­re. 2004 med ”La dol­ce vi­ta”, som kom trea och blev en stor hit. 2007 med ”När ni tar sa­ken i eg­na hän­der”, som blev fem­ma. Men Lin­darw har i många år job­bat bakom sce­nen och hjälpt and­ra ar­tis­ter med scen­klä­der­na.

Lin­darw har just nu fullt upp med Af­ter Dark, som fyl­ler 40 år, och det blir både bok och ny show i höst. Men han kun­de än­då in­te mot­stå Me­lo­di­festi­va­len när han fick lå­ten ”Kom ut som en stjär­na”.

Oscar Zia är ba­ra 19 men med­ver­kar i täv­ling­en för tred­je gång­en. 2013 var han si­de­kick i Be­h­rang Mi­ris ”Jal­la dan­sa sa­wa”, 2014 so­lo­ar­tist med ” Yes we can”, som kom åt­ta. Swing­fly kom fem­ma 2011 med ”Me and my drum”, al­la and­ra är de­bu­tan­ter.

Henrik Schyf­fert bjöd för­ra gång­en på en rump­chock. Det var 2005 som han var pro­gram­le­da­re till­sam­mans med Erik Haag för and­ra del­täv­ling­en. Schyf­ferts in­di­an­dräkt som läm­na­de skin­kor­na ba­ra, det är det be­stå­en­de min­net för de fles­ta. Nu är han bi­trä­dan­de åt stän­di­ga pro­gram­le­da­ren Gi­na Di­rawi för att i Him­mel­stalunds­hal­len i Norr­kö­ping pre­sen­te­ra tred­je del­täv­ling­en.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.