Mor­det på Pal­me

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Den 28 feb­ru­a­ri är det 30 år se­dan Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter mör­da­des. ”Pal­me – sista tim­mar­na” är en ny­gjord dokumentär i två de­lar som skild­rar vad som hän­de un­der kväl­len och nat­ten då mor­det in­träf­fa­de. Förs­ta de­len ger bak­grun­den av då­ti­dens hot och hat mot Olof Pal­me och be­rät­tar om stats­mi­nis­ter­pa­rets kväll. Del 2 sänds tors­dag, allt­så kväl­len ef­ter, och hand­lar om po­lis­ar­be­tet och me­di­er­nas rap­por­te­ring.

ONS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.