Om fransk skam­fläck

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

drab­bas ti­o­å­ri­ga Sarah Starzyn­sky, som i ett för­sök att räd­da sin lil­le­bror lå­ser in ho­nom i en lönn­skrubb i lä­gen­he­ten i Ma­ra­is strax in­nan hon och res­ten av fa­mil­jen blir bort­förd. Pa­ral­lellt med den sto­ryn spe­lar Kristin Scott Tho­mas över­ty­gan­de en nu­ti­da jour­na­list, på väg att flyt­ta in i Starzynskis gam­la lä­gen­het. (El­le s’ap­pe­lait Sarah, 2010)

TORS­DAG, SVT2, 22.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.