Ma­ria Lang: Mör­da­ren ljuger in­te en­sam

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DEC­KA­RE Dag­mar Langes förs­ta dec­ka­re från 1949 ut­spe­las på en ens­lig skär­gårdsö. Ål­der­dom­lig­he­ten är på ett sätt fil­mens styr­ka. Mil­jö och män­ni­skor är in­spi­re­ra­de av vår fö­re­ställ­ning om slu­tet av 40-ta­let. (2013)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.