Blue Velvet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Här ha­de Da­vid Lynch hit­tat fram till en egen film­värld, in­spi­re­rad av ame­ri­kans­ke 1900-talsmå­la­ren Ed­ward Hop­per. Det hand­lar om sex­u­a­li­tet av ett mer ljus­skyggt slag där våld – och en ex­tremt obe­hag­lig Den­nis Hop­per – spe­lar en vik­tig roll. (1986)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.