Hon är kri­mi­nell tre­barns­mor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

KRIMINALSERIE Ti­teln kan ver­ka konstig, men ”Gås­mam­man” är en ny svensk kriminalserie, som re­dan fått både upp­skatt­ning och upp­märk­sam­het. Det är mord, hot, knark, po­lis och allt det and­ra, men det är ock­så ett nor­malt var­dags­liv, fru­kost med fa­mil­jen, barn till sko­lan. Det är det­ta som gör ”Gås­mam­man” an­norlun­da.

Alex­an­dra Ra­pa­port spe­lar hu­vud­rol­len, tre­barns­mam­man Son­ja Ek, som är gift med Fred­rik, sys­ter till Niklas och dot­ter till An­ders – al­la des­sa män i hen­nes liv är in­blan­da­de i ”af­fä­rer”, som ger go­da ex­train­koms­ter. Och så länge det in­te stör fa­mil­je­li­vet, så läg­ger sig in­te Son­ja i.

Alex­an­dra Ra­pa­port gör mer än hu­vud­rol- len, hon är ock­så medproducent och har va­rit en av de dri­van­de i den åt­ta de­lar långa se­ri­en.

I förs­ta av­snit­tet upp­står en spric­ka och en dra­ma­tisk hän­del­se tving­ar Son­ja i när­kon­takt med den våld­sam­ma kri­mi­nel­la värl­den för att skyd­da sin fa­milj.

I se­ri­en med­ver­kar Mag­nus Roos­man, Gustaf Hammarsten, An­ja Lundqvist, Su­san­ne Thor­son, Ivan Mathias Pe­ters­son, Andreas Kund­ler och två som in­te synts of­ta i så­da­na här sam­man­hang: Tom­my Kör­berg och Gry­net Mol­vig. ”Gås­mam­man” är en för­svens­kad ver­sion av en hol­ländsk kri­mi­na­la­re och re­gis­se­rad av Ric­kard Holm, som gjort fle­ra Jo­han Falk-fil­mer.

TORS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Foto: C MO­RE

Fred­rik och Son­ja (Mag­nus Roos­man och Alex­an­dra Ra­pa­port) på fest bland släkt och vän­ner, men snart ska allt änd­ra sig. Pre­miär för ”Gås­mam­man”, en ny svensk kriminalserie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.