Tav­lor och sta­ty­er

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

ANTIKT Förs­ta run­dan är klar och nu åter­kom­mer An­ne Lund­berg och ”An­tikrun­dan” till Sim­rishamn. På den långa lis­tan över vär­de­ring­ar finns tav­lor av Ge­rard Nor­ström som Carl Bäc­kaskog, sta­ty­er och ljus­sta­kar, mö­bel­grup­per från 50-ta­let och gam­la fil­maf­fi­scher.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.