25 år med Bo Kas­pers

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Bo Kas­pers orkester har va­rit ett band i 25 år och tän­ker fort­sät­ta en­ligt do­ku­men­tär­ti­teln ”Bo Kas­pers orkester - Vi kom­mer ald­rig att dö”. Låt­skri­va­ren Bo Sund­ström, känd för si­na kluriga tex­ter, ser tillbaka på de fram­gångs­ri­ka åren, som ock­så in­ne­bu­rit kri­ser och kon­flik­ter. Do­ku­men­tä­ren in­ne­hål­ler även någ­ra uni­ka och ovän­ta­de spel­ning­ar.

FRE­DAG, SVT1, 22.00

Bo Sund­ström i Bo Kas­pers orkester, som fun­nits i 25 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.