Book på for­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK An­na Book (bil­den) har de se­nas­te vec­kor­na dis­kats i Me­lo­di­festi­va­len och ter­ro­ri­se­rats av Ar­ga snickaren. Nu ska hon plå­gas i ”Fång­ar­na på for­tet”. Books lag­kam­ra­ter är Peter Englund och Emil Christi­en­sen. Mot­stån­dar­la­get be­står av Tob­be Blom, Da­ni­el Pa­ris och An­na Lind­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.