Fi­nal med Larz-Kris­terz

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Sä­songs­fi­nal i ”Så ska det lå­ta”. I pi­a­nis­ten Ma­ri­ka Will­sted­ts lag in­går stor­väx­te sång­a­ren i dans­ban­det Larz-Kris­terz, Peter Lars­son, och ko­mi­kern Jo­se­fin Jo­hans­son. Vid pi­a­nis­ten Ka­rin Wes­ter­bergs fly­gel sit­ter näs­tan li­ka stor­väx­te pro­gram­le­da­ren Lasse Kronér till­sam­mans med schla­ger­stjär­nan Shirley Clamp. Kal­le Mo­ra­eus le­der den mu­si­ka­lis­ka tv-le­ken.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Foto: MAG­NUS LI­AM KARLS­SON/SVT

Jo­se­fin Jo­hans­son, pi­a­nis­ten Ma­ri­ka Will­stedt och Peter Lars­son i ”Så ska det lå­ta”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.