Av­slö­jat köns­byte

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­TER­VJU Li­na Ax­els­son Kihl­blom blev känd som ”su­per­rek­torn” i do­ku­men­tär­se­ri­en ”Rek­to­rer­na” se­dan hon lyc­kats för­änd­ra och lyf­ta Ron­na­sko­lan. I hös­tas väck­te hon viss upp­märk­sam­het när hon i pratsho­wen ”Skav­lan” be­rät­ta­de att hon fötts som pojke och se­na­re ge­nom­gått kom­pli­ce­rad köns­kor­ri­ge­ring. I ”Min san­ning” in­ter­vju­as hon av An­na He­den­mo.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.