Ski­dor i Ka­na­da

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SKI­DOR Ski tour Ka­na­da kal­las vin­terns sto­ra in­ter­na­tio­nel­la ski­de­ve­ne­mang det­ta år när det var­ken är VM el­ler OS. Täv­ling­ar­na ar­ran­ge­ras 1-12 mars på oli­ka plat­ser i Ka­na­da och är fi­na­len av världs­cu­pen. SVT sän­der täv­ling­ar­na di­rekt och på grund av tids­skill­na­den går lop­pen på bäs­ta sänd­nings­tid. Pre­miär­da­gen är det sprint för både da­mer och her­rar.

TIS­DAG, SVT2, 19.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.