Ly­san­de om sla­ve­ri­et

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

New Or­le­ans. I det­ta hel­ve­te finns djä­vu­len i form av sa­dis­ten Ed­win Epps ( Mi­chael Fass­ben­der) med Bi­beln i ena han­den och en ald­rig stil­lad pis­ka i den and­ra. Ly­san­de Chiwe­tel Ejio­for tving­as för­med­la he­la sitt käns­lo­re­gis­ter via ögo­nen, ef­tersom han un­der mer­par­ten av be­rät­tel­sen är för­bju­den att ta­la. (2013)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.