God­he­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DOKUMENTÄR God­het finns - fast gud vet var. Ste­fan Jarl är in­te munt­ra­re än han bru­kar, och de frå­gor han stäl­ler är svå­ra. Ele­gan­te Thom­my Berg­gren går på gri­sig shop­pingrun­da men gör ock­så någ­ra iro­nis­ka sce­ner där iro­nin för sä­ker­hets skull mås­te på­pe­kas. (2012)

MÅN­DAG, SVT1, 14.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.