12 ye­ars a sla­ve

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Den förs­ta rik­tigt sto­ra dra­ma­ti­se­ring­en av sla­ve­ri­et i den ame­ri­kans­ka Sö­dern. Fil­men, som byg­ger på verk­li­ga hän­del­ser, tar sin bör­jan 1841 och be­rät­tar om en svart, fri man – Solo­mon Nort­hup – i del­sta­ten New York som blir kid­nap­pad och förd till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.