Sjät­te gång­en för Bengt­zing

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ME­LO­DI­FESTI­VA­LEN Fli­tig­hets­pri­set vid del­täv­ling 4 i Gäv­le, det tar ut­an kon­kur­rens Lin­da Bengt­zing. Fem gång­er ti­di­ga­re har hon täv­lat i Me­lo­di­festi­va­len. 2005 ”Al­la flic­kor”, nia. 2006 ”Jag ljuger så bra”, sjua. 2008 ”Hur svårt kan det va”, fem­ma. 2011 ”E det fel på mig, sjua. 2014 ” Ta mig”, ing­en fi­nal­plats. I år slår hon till med ”Kil­ler girl”, där hon va­rit med och skri­vit tex­ten.

– Den tar mig tillbaka till det jag är. En schla­gertjej i tur­bo­fart, sä­ger Lin­da, som tyc­ker hon ham­nat i ”dö­dens grupp”, där näs­tan al­la har er­fa­ren­het.

Mar­tin Stenmark vann 2005 med ”Las Ve­gas” och nåd­de And­ra chan­sen 2014 med ”När äng­lar­na går hem”. Mol­ly San­dén har två fi­nal­plat­ser: 2009 med ”Så vill stjär­nor­na” och 2012 med ” Why am I cry­ing”. Pa­ne- toz var i fi­nal 2014 med ”Ef­ter sol­sken” och Dol­ly Sty­les ”Hel­lo hi” åk­te för­ra året ut i And­ra chan­sen.

Sarah Dawn Fi­ner, pro­gram­le­da­re vid si­dan av Gi­na Di­rawi, har stor er­fa­ren­het. Fi­nal två gång­er som sång­ers­ka, 2007 ”I re­mem­ber lo­ve”, 2009 ”Mo­ving on” och pro­gram­le­da­re med just Gi­na 2012.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: OL­LE SPOR­RONG

Sarah Dawn Gi­na Di­rawi och

e. pro­gram­le­dar är

Fi­ner AL­LA BI­DRAG

PÅ SI­DAN 4!

Lin­da Bengt­zing har va­rit med fem gång­er i Me­lo­di­festi­va­len och ha­de långt hår när hon sjöng ”Ta mej” 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.