Kne­pig spinn­rock

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

ANTIKT En varg­päls, en rak­spe­gel och en sfinx vär­de­ras när ”An­tikrun­dan” gör sitt and­ra be­sök i Uppsa­la. Knut Knut­son får tag i en spinn­rock, som gör ho­nom för­bryl­lad och Torg­ny Schun­nes­son blir myc­ket glad över ett kop­par­stick som är fy­ra och en halv me­ter.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.