Tol­stoys rys­ka klas­si­ker

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Leo Tol­stoys klas­si­ker ”Krig och fred” om aris­to­kra­tis­ka fa­mil­jer i Ryss­land un­der kri­get mot Na­po­le­on. Det bör­jar 1805 i Sankt Pe­ters­burg. Den unge in­tel­lek­tu­el­le Pi­er­re Be­zuchov har svårt att fin­na sin plats i sta­dens so­ci­e­tet. Hans vän prins An­drej Bol­kon­skij dröm­mer om kri­gets även­tyr. Den fli­tigt upp­vak­ta­de Na­ta­sja Rostov sö­ker den sto­ra kär­le­ken.

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Foto: BBC

Lily Ja­mes och Ja­mes Nor­ton i ”Krig och fred”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.