Gi­na med Fan­to­men & Je­sus

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ME­LO­DI­FESTI­VA­LEN Pro­gram­le­da­ren Gi­na Di­rawi har två as­si­sten­ter när And­ra chan­sen sänds från Halm­stad. Fan­to­men och Je­sus. Jo, det är de mu­si­kal­rol­ler som des­sa två är mest kän­da för. Peter Jöback har spe­lat Fan­to­men i mu­si­ka­len ”Phan­tom of the Ope­ra” både i Lon­don och i New York och ska i höst spe­la rol­len igen i Stock­holm. Ola Sa­lo har spe­lat Je­sus i mu­si­ka­len ”Je­sus Christ su­pers­tar” i Mal­mö och Stock­holm.

Bå­da har er­fa­ren­het av Me­lo­di­festi­va­len. Peter Jöback täv­la­de re­dan 1990 med ”En sen­sa­tion” som blev nia och 2010 med ”Hol­low”, som ock­så blev nia igen. Ola Sa­lo täv­la­de 2007 med ban­det The Ark och vann med lå­ten ” The wor­ry­ing kind”. I Eu­ro­vi­sion blev det plats 18.

Både Jöback och Sa­lo har stor er­fa­ren­het av mu­si­kalsce­nen och vet hur det är att täv­la i Me­lo­di­festi­va­len. Men som pro­gram­le­da­re är de de­bu­tan­ter.

And­ra chan­sen är sista chan­sen att ta en plats i fi­na­len. Det är här del­täv­ling­ar­nas tre­or och fy­ror möts i du­el­ler om de sista fi­nal­plat­ser­na. Två från var­je del­täv­ling, det blir åt­ta bi­drag som gör upp i du­el­ler, låt mot låt, där vin­na­ren går till fi­nal. And­ra chan­sen le­ve­re­rar allt­så fy­ra fi­na­lis­ter som läggs till de åt­ta som re­dan är kla­ra. Vil­ka som möts i de oli­ka du­el­ler­na med­de­las se­na­re.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: KARL NORD­LUND/SVT

”And­ra chan­sen” leds av Peter Jöback och Ola Sa­lo. De har stor er­fa­ren­het från mu­si­kalsce­nen, men som pro­gram­le­da­re är de de­bu­tan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.