Hem­lös po­lis

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALSERIE Oli­via Rön­ning, som går på Po­lis­hög­sko­lan, får i upp­gift att stu­de­ra ett 25 år gam­malt olöst fall. Hon blir be­satt av det grym­ma mor­det och vill ta­la med utred­nings­le­da­ren. Men han finns in­te, har ing­en adress. Tom Stil­ton le­ver som hem­lös, vill in­te pra­ta om sitt ti­di­ga­re liv som kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie och ab­so­lut in­te bli in­dra­gen i ett mord för 25 år se­dan. ”Springfloden” är en ny kriminalserie i tio de­lar och byg­ger på Rolf och Cil­la Börjlinds ro­man. Kjell Ber­gqvist spe­lar den hem­lö­se Tom.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Foto: ULRIKA MALM/SVT

Kjell Ber­gqvist i ”Springfloden”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.