Mån­dag he­la vec­kan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Ko­me­di­er bygg­da på en verk­ligt ori­gi­nell idé är det ont om, och tas säl­lan till­va­ra så väl som här. Väl­gjort, fi­nur­ligt och ma­ka­löst ro­ligt när Bill Mur­ray ham­nar i en tids­loop så att var­je mor­gon upp­re­par sig. (Ground­hog day, 1993)

LÖR­DAG, TV3, 19.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.