Fop­pa är störs­ta stjär­nan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Störs­ta stjär­nan i åt­ton­de upp­la­gan av ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re” är Peter Fors­berg, som in­te ba­ra har en hög med guld­me­dal­jer ut­an ock­så ett fri­mär­ke som för­stäl­ler hans be­röm­da mål i OS 1994.

”Fop­pa” in­går i grupp 1 som kom­mer till An­da­lu­si­en i Spa­ni­en. Di­rekt när de lan­dat är pro­gram­le­da­ren Micke Leij­ne­gard fram­me med sä­song­ens förs­ta tävling Grip­kraft.

Se­dan ser man tillbaka på två id­rotts­kar­riä­rer, ori­en­te­ra­ren Ka­ro­li­na A Höjs­gaards och ping­is­spe­la­ ren Jör­gen Pers­sons.

Ing­en åker ut i förs­ta ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”, men se­dan är det natt­du­ell som gäl­ler var­je gång och en i ta­get skic­kas hem. Slut­spe­let blir li­te an­norlun­da i år ef­tersom tre ur grup­pen går till se­mi­fi­na­len i av­snitt nio, där de mö­ter tre ur den and­ra grup­pen.

I av­snitt fem kom­mer grupp 2: Heidi An­ders­son, Ken­net An­ders­son, An­ders Eriks­son, Björn Fer­ry, Kic­ki Jo­hans­son, Inez Karls­son.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Foto: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

JÖR­GEN PERS­SON, 49, BORDS­TENNINS

Me­ri­ter i ur­val: Fem VM­guld, tio EM-guld. Har täv­lat i sju OS.

PETER FORS­BERG, 42, ISHOCKEY

Me­ri­ter i ur­val: Två OS-­guld, två VM-guld, In­vald i Hall of Fa­me. HAN­NA MARKLUND, 38, FOT­BOLL Me­ri­ter i ur­val: Har vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue. VM-sil­ver, EM-sil­ver, Di­a­mant­bol­len. CA­RO­LI­NE EK, 32, KICK­BOX­NING Me­ri­ter i ur­val: Tre VM-­guld, EM-guld, SM-guld. CA­RO­LI­NE A HÖJS­GAARD, 44 ORIENTERING Me­ri­ter i ur­val: Dubb­la VM-guld (sta­fett och di­stans), EM-guld, SM­guld. NIKLAS JIHDE, 39, INNEBANDY Me­ri­ter i ur­val: Fem VM-guld, fy­ra SM-guld. Har po­äng­re­kor­det i det svens­ka lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.