Gö­ran Hägglund be­rät­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­TER­VJU Gö­ran Hägglund blev par­ti­le­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na 2004 och var so­ci­al­mi­nis­ter i al­li­ans­re­ge­ring­en 2006–2014. När al­li­an­sen för­lo­ra­de va­let slu­ta­de han även som par­ti­ord­fö­ran­de. I år blev Gö­ran Hägglund upp­märk­sam­mad ge­nom sin med­ver­kan i ”På spå­ret”, där han tog sig än­da till fi­nal. Nu blir han in­ter­vju­ad av An­na He­den­mo i ”Min san­ning”.

SÖN­DAG, SVT2, 21.00

Foto: DA­VID HERN­GREN/SVT

Gö­ran Hägglund in­ter­vju­as av An­na He­den­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.