På re­sa i tv-land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TA­GE­SE­RIE Skå­de­spe­la­ren Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch är in­te ba­ra med i tv-se­ri­er. Hon älskar ock­så att titta på tv-se­ri­er. Där­för har hon fått job­bet att åka om­kring och häl­sa på hos kän­da se­ri­er un­der ti­teln ”Bor­ne­busch i te­ve­fa­bri­ken”. I sex av­snitt ska hon bland an­nat be­sö­ka både Down­ton Ab­bey och Midso­mer, prov­spe­la för rol­ler och va­ra sta­tist.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.