Nya fall för Ma­ria Wern

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NALD­RA­MA Ma­ria Wern, kri­mi­nal­in­spek­tö­ren på Got­land, är tillbaka i fy­ra nya fil­mer. Var­je film är två­de­lad och vi­sas två ons­da­gar i rad. Den förs­ta he­ter ”Min lyc­ka är din” och ut­spe­las un­der den så kal­la­de Stock­holms­vec­kan, när Vis­by in­va­de­ras av fes­tan­de ung­do­mar från Stock­holm. Un­der ett par­ty hit­tas en 20-årig flic­ka död och spå­ren le­der till Stock­holm.

ONS­DAG, TV4, 21.00

Ma­ria Wern (Eva Rö­se) ut­re­der ett mord på Got­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.