Voodoo på Hai­ti

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUL­TUR­MA­GA­SIN ”Kob­ra” öpp­nar vår­sä­song­en med ett be­sök i Port-auPrin­ce, hu­vud­stad i Hai­ti. Äm­net är voodoo, som är värl­dens åt­ton­de störs­ta re­li­gi­on med un­ge­fär 100 mil­jo­ner föl­ja­re. Men var­för är det tillå­tet att skäm­ta om voodoo, att bak­ta­la en re­li­gi­on som så många tror på. Det­ta ska pro­gram­le­dar­na Kristo­fer Lund­ström och Li­na Thoms­gård för­sö­ka re­da ut.

TIS­DAG, SVT2, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.