Nya de­tek­ti­ver

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALSERIE Förs­ta ” True de­tecti­ve” blev en in­ter­na­tio­nell suc­cé. Det­ta är den and­ra kri­mi­nal­se­ri­en med ti­teln ” True de­tecti­ve” men i en ny del av USA, Ka­li­for­ni­en, med ett helt nytt kom­pli­ce­rat fall och nya po­li­ser, som spe­las av Co­lin Far­rell och Vin­ce Vaughn. Det bör­jar med att en stats­tjäns­te­man för­svin­ner och där­med stop­pas ett fas­tig­hets­pro­jekt.

TIS­DAG, SVT1, 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.