Käns­la av un­der­gång

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

digt, mas­sor av kär­lek, på al­la möj­li­ga plan. Re­sul­ta­tet blir brit­tisk var­dags­re­a­lism när den är som bäst. Tro­vär­di­ga ka­rak­tä­rer, okonst­lad di­a­log, sam­spel­ta, bril­jan­ta skå­de­spe­la­re, mil­jö­er som både för­stär­ker käns­lan av un­der­gång och eta­ble­rar hand­ling­en i en verk­lig verk­lig­het. En låg­mäld pär­la. ( 2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.