Pub­lic ene­mi­es

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA I bör­jan av 30-ta­let drev ban­ker­na si­na skuld­sat­ta kun­der från hus och hem – fol­ket såg bank­rå­na­re som hjäl­tar. Med de­ko­ra­tivt ma­sking­e­vär och ett vin­nan­de le­en­de är John­ny Depps (bil­den) Dil­ling­er den ro­man­tis­ke gang­stern per­so­ni­fi­e­rad. ( 2009)

ONS­DAG, TV8, 22.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.