När Har­ry träf­fa­de Sal­ly

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Fyn­digt ma­nus av Nora Ep­hron som togs väl till va­ra av re­gis­sö­ren Rob Re­i­ner och sär­skilt Meg Ry­an som fick nå­got av ett and­ra ge­nom­brott. Frå­gan är: kan män och kvin­nor va­ra ba­ra vän­ner, ut­an att tän­ka på sex? ( When Har­ry met Sal­ly, 1989)

LÖR­DAG, SJU­AN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.