Broken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ett oros­moln häng­er med från ru­ta ett över Ru­fus Nor­ris lång­films­de­but. Käns­lan bi­ter sig fast och föl­jer med när vi träf­far Skunk ( Lily Ja­mes), fil­mens hu­vud­per­son. An­sla­get på­min­ner om käns­lan av obe­hag som do­mi­ne­rar se­vär­da ”Fish tank” och ”Rust and bo­ne”. Och sam­ti-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.