A beau­ti­ful mind

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En till­rät­ta­lagd sam­man­fatt­ning av det ma­te­ma­tis­ka ge­ni­et John Nashs liv, där Rus­sell Cro­we tol­kar hu­vud­per­so­nen kon­se­kvent. Fle­ra fö­re­bil­der till män­ni­skor­na i fil­men har vitt­nat om al­la sce­ner som av­vi­ker från verk­lig­he­ten. ( 2001)

SÖN­DAG, SJU­AN, 17.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.