Kronér träf­far nya fem­mor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK För sjät­te året har pro­gram­le­da­ren Lasse Kronér sam­lat ett gäng pig­ga fem­teklas­sa­re, som ska hjäl­pa vux­na täv­lan­de i ”Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re”. Det gäl­ler som van­ligt för de vux­na att kla­ra fak­ta­frå­gor häm­ta­de ur sko­lans lär­o­böc­ker från et­tan till fem­man. Men i år kan det ock­så hand­la om po­pu­lär­kul­tur för det finns frå­gor om till ex­em­pel da­gens mu­sik, le­kar och böc­ker i ka­te­go­ri­er­na ”På ras­ten”, ”Ele­vens val” och ”Ro­li­ga tim­men”.

Någ­ra kän­da per­so­ner får även den­na sä­song chan­sen att gö­ra bort sig, pro­gram­le­da­ren Do­reen Måns­son re­dan näs­ta vec­ka och youtubern Da­ni­el Nor­berg en lör­dag i april.

I pre­miä­ren tes­tar ”Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re” vad körle­da­ren och pen­sio­ne­ra­de mu­siklä­ra­ren Do­rot­hy Bryng­el­son, 87, minns från den fem­teklass hon gick i för över 75 år se­dan.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

FOTO: BO HÅ­KANS­SON/SVT

Lasse Kronér med ett gäng nya el­va­å­ring­ar som är ex­per­ter i ”Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.