Årets ban­dy­fest

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

BAN­DY Årets sto­ra ban­dy­fest med 30 000 åskå­da­re på Te­le2 are­na i Stock­holm. SVT sän­der di­rekt, på för­mid­da­gen da­mer­nas fi­nal, på ef­ter­mid­da­gen her­rar­nas fi­nal. Vil­ka lag är än­nu in­te av­gjort, men Chris Hä­ren­stam och Jo­nas Hol­gers­son kom­men­te­rar. LÖR­DAG, SVT2, 10.45 LÖR­DAG, SVT1, 15.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.