Hel­kväll med Woody Al­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Hel­kväll om och av Woody Al­len. Det bör­jar bakom ku­lis­ser­na när han re­gis­se­rar ope­ra med Pla­ci­do Do­min­go och se­na­re på kväl­len vi­sas ett por­trätt av den fli­ti­ge re­gis­sö­ren ” Woody Al­len – a do­ cu­men­ta­ry”. Där­e­mel­lan Puc­ci­nis ko­mis­ka ope­ra ”Gi­an­ni Schic­chi” i just den Los Ang­e­les-upp­sätt­ning som Woody Al­len re­gis­se­rat. Allt in­ra­mat av småprat i Kul­tur­stu­di­on.

LÖR­DAG, SVT2, 19.00

Woody Al­len är lör­da­gens hu­vud­per­son i två­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.