För­gyll­da sto­lar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ANTIKT And­ra be­sö­ket i Varberg av An­ne Lund­berg och ”An­tikrun­dan”. Ex­per­ter­na grans­kar ljus­sta­kar, tav­lor och skrin. Se­dan blir det pro­blem att vär­de­ra gus­ta­vi­ans­ka för­gyll­da sto­lar ef­tersom de är för­bätt­ra­de och om­för­gyll­da. Vad be­ty­der det för vär­det?

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.