Hjäl­per gär­na till

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­RED­NING De smy­ger om­kring på bygg­va­ru­hus, spa­nar in van­li­ga män­ni­skor som hand­lar, hop­par fram och sä­ger ”Kan vi hjäl­pa till?”. Det är ock­så ti­teln på en ny in­red­nings­se­rie där ova­na hem­ma­fix­a­re får hjälp. De som hjäl­per till är Björn Christi­erns­son, ti­di­ga­re snic­ka­re i Mar­tin Ti­mells ”Änt­li­gen hem­ma”, och Lai­la Bag­ge, fö­re det­ta med­lem i Idol-ju­ryn, men in­tres­se­rad av in­red­ning.

MÅN­DAG, TV3, 21.00

Björn Christi­erns­son och Lai­la Bag­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.