Le­tar nya idéer

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Nyc­kel­häng­a­ren Väl­hängd, som pre­sen­te­ra­des i för­ra sä­song­en av ”Ul­la­red – jak­ten på stor­säl­ja­re”, går nu att kö­pa i va­ru­hu­set. Bo­ris Len­ner­hov, fö­re det­ta vd, star­tar en ny om­gång, där upp­fin­na­re får kom­ma med si­na idéer. Va­ru­hu­sets ex­per­ter tes­tar och väl­jer och till sist hop­pas man få fram en sak, stor el­ler li­ten, som kan bli näs­ta stor­säl­ja­re i Ul­la­red.

TIS­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.