Tom­my Kör­berg

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 67 år Fa­milj: Hust­run Ann-Char­lot­te och bar­nen An­ton, Er­lend och El­vi­ra. Bor: Stock­holm. Gör: Sång­a­re och skå­de­spe­la­re. Ak­tu­ell: I Ka­nal 5:s thril­ler­se­rie “Gås­mam­man” och i ko­me­di­se­ri­en ”Fi­nas­te fa­mil­jen” som har pre­miär i TV4 lång­fre­da­gen 25/3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.