Stock­holm sto­ri­es

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ett slags ”Short Cuts” med Stock­holm som spel­plats. I cent­rum står en miss­lyc­kad po­et som ing­en vill lyss­na på. I bör­jan lå­ter någ­ra re­pli­ker för själv­med­vet­na och tem­pot är het­sigt, men snart hit­tar fil­men det rät­ta flö­det och man blir upp­slu­kad av de oli­ka öde­na. Skå­de­spe­lar­na är ge­nom­gå­en­de skick­li­ga, men vis­sa spe­lar låg­mält och and­ra mer skru­vat. Här ha­de man kanske kun­nat sät­ta ner fo­ten för att för­bätt­ra ba­lan­sen. I öv­rigt är det en mer än god­känd re­gi­de­but, av ti­di­ga­re ma­skö­ren Ka­rin Fah­lén. (2013)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.